หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดประตูหน้าต่าง ภายในองค์กรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   4-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา99895.pdf