หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   2-ตารางปปช114284.pdf
        2.   10-ประกาศ..pdf
        3.   11-เอกสารประกวดราคา11-2562.pdf
        4.   5-TOR ปรับปรุงอาคารสำนักงาน82973.pdf
        5.   3-ราคากลาง344035.pdf
        6.   1-แบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขาวดำ605617.pdf