หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   5-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา534907.pdf