หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch)  ขนาด ๒๔ ช่อง และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf