หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดวางระบบเครืองข่าย Fiber Optic ด้วยวิธี e-bidding ระหว่างวันที่ 5-13 สิงหาคม 2562
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคา Fiber Optic.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคา Fiber Optic.pdf
        3.   ตารางปปช Fiber Optic.pdf
        4.   BOQ ราคากลาง Fiber Optic.pdf
        5.   แบบ fiber.pdf