หัวข้อข่าวประกวดราคา
       
 
  รายละเอียด
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรัอบอากาศ 2 รายการ.pdf