หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบน้ำบาดาล ด้วยวิธี e-bidding (ระหว่างวันที่ 8-14 สค 62)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ร่างประกาศประกวดราคา ระบบน้ำบาดาล.pdf
        2.   ร่างเอกสารประกวดราคา ระบบน้ำบาดาล.pdf
        3.   ราคากลาง บาดาล 31 กค 62.pdf
        4.   แบบก่อสร้างระบบน้ำบาดาล.pdf
        5.   ตาราง ปปช บาดาล 31 กค 62.pdf