หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 15-22 สค 62)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศประกวดราคาบ่อบาดาล.pdf
        2.   เอกสารประกวดราคาบ่อบาดาล.pdf
        3.   TOR จัดทำระบบน้ำบาดาล.pdf
        4.   ราคากลาง บาดาล 31 กค 62233196.pdf
        5.   ตาราง ปปช บาดาล 31 กค 62697368.pdf