หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการผลิตสินค้าการเกษตรจำนวน ๑๙ รายการและวัสดุการเกษตรสำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในการผลิตสินค้าการเกษตรจำนวน ๑๙ รายการและวัสดุการเกษตรสำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน ๑๓ รายการ.pdf