หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบ ERP เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (ต่อเติมส่วนขยายจากระบบเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   8-ประกาศผู้นะการเสนอราคา.pdf