หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายบอกทางภายในสวนและป้ายประชาสัมพันธ์ No PlasticFoam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   6-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา310802.pdf