หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf