หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างหลังคาโรงเรือน กลุ่มอาคารเรือนกระจก อาคาร A และ B จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างล้างหลังคาโรงเรือน กลุ่มอาคารเรือนกระจก.pdf