หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
 
  รายละเอียด
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะ ปม่บ้าน540752.pdf