หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
 
  รายละเอียด
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   8-ประกาศผู้ชนะ รปภ.pdf