หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดแมลง ภายในพื้นที่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศผู้ชนะกำจัดแมลง.pdf