หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563))
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-ตารางปปช แม่บ้าน ปี 2563.pdf
        2.   3-ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
        3.   4-TOR แม่บ้าน 10เดือน.pdf