หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. เชิญร่วม “ปั่นปลูกปรงถวายองค์ราชินี 84 พรรษา”
รายละเอียด
       
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมโครงการ “ปั่นปลูกปรงถวายองค์ราชินี 84 พรรษา” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เส้นทางด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไปยัง หมู่บ้านกองแหะเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร พร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นปรงพืชโบราณที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ณ หมู่บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   แบบตอบรับ763377.pdf
        2.   กำหนดการ43804729014.pdf