หัวข้อข่าว
        ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด
       
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นปลูกปรง ถวายองค์ราชินิ 84 พรรษา" วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ.สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร 053-841234