หัวข้อข่าว
        12 สิงหา พาแม่ชมสวนพฤกษศาสตร์ ฟรี
รายละเอียด
       
12 สิงหา พาแม่ชมสวนพฤกษศาสตร์ ฟรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้ประชาชนพาแม่เที่ยวเข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ฟรีทั้งครอบครัว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร.053-841234 และ Facebook :สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์