หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดกิจกรรม พฤกษา พาเพลิน ร่วมโครงการ "ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน"
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสานพลังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สู่สังคมไทย ชูกิจกรรม "พฤกษา พาเพลิน" ร่วมโครงการ "ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน" ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการนำร่องที่คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการฯ โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาศเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นคลังความรู้ของประเทศ