หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมพิธี “รวมพลังสร้างบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมพิธี “รวมพลังสร้างบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 09.15 น. โดยมีนางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพิธีด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์ และในเวลา 13.00 – 15.30 น. เชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง วิถีพอเพียงอย่างพ่อ โดยนายประพัฒน์ อภัยมูล และนายเลี่ยม บุตรจันทา ปราชญ์เกษตร ณ ลานสน ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและฟังเสาวนา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-841234