หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “ความหลากหลายของพืชและสิ่งแวดล้อม”
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ความหลากหลายของพืชและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจำนวน 45 คน อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0-5384-1234 ต่อ 4204 หรือ 09-3130- 0671 อีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com