หัวข้อข่าว
        ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ขอเรียนแจ้งให้ท่านและหน่วยงานทราบว่าทาง สรอ. จะมีการปรับปรุงระบบ MailGoThai
รายละเอียด
       
ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ขอเรียนแจ้งให้ท่านและหน่วยงานทราบว่าทาง สรอ. จะมีการปรับปรุงระบบ MailGoThai เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการโอนย้ายข้อมูลระบบจากเวอร์ชัน 1 ที่หน่วยงานท่านใช้งานในปัจจุบัน เป็นเวอร์ชัน 2 โดยมีรายละเอียดเพื่อทราบและดำเนินการดังต่อไปนี้ ข้อมูลเพื่อทราบ 1. ระบบจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้งาน MailGoThai จาก เวอร์ชัน 1 ไปเป็น เวอร์ชัน 2 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 2. URL: สำหรับเข้าระบบเวอร์ชัน 2 2.1. ส่วนใช้งานทั่วไปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Webmail) คือ https://accounts.mail.go.th 3. เข้าสู่ระบบด้วยชื่ออีเมลและรหัสผ่านเดิม 4. ผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังจากเข้าใช้งานครั้งแรก (นโยบายการตั้ง Password ใหม่ : ต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร) 5. จดหมายของเดิมจะถูกโอนย้ายอยู่ภายใต้ Folder ชื่อ Migrate 6. การใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ/Mail Client ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดังนี้ Incoming Server (IMAPs) : Incoming.mail.go.th [port SSL 993] Outgoing Server (SMTPs) : Outgoing.mail.go.th [port SSL 465] 7. คู่มือการใช้งานสามารถดูได้จาก https://www.ega.or.th/th/profile/979/ 8. การยกเลิกบัญชี : หากผู้ใช้บริการไม่เข้าใช้งานระบบระยะเวลาติดต่อกันนานเกิน 6 เดือน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชี สิ่งที่ต้องดำเนินการ 1. ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนย้ายในระบบเวอร์ชัน 1 เดิมได้ในระยะเวลา 1 เดือน แต่จะรับ-ส่งอีเมลไม่ได้ หากพบว่าไม่ครบถ้วนให้แจ้งมาที่ contact@ega.or.th เพื่อทำการโอนย้ายซ้ำ 2. URL : สำหรับเข้าระบบเวอร์ชัน 1 คือ https://login.mail.go.th