หัวข้อข่าว
        ผอ.อ.ส.พ. ลงพื้นที่ร่วมกับบุคลากร เพื่อวางแนวทางในการเปิดสวนพฤกษศาสตร์ฯ
รายละเอียด
       
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงพื้นที่ร่วมกับบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางในการเปิดสวนพฤกษศาสตร์ฯ ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวน ตั้งแต่จุดคัดกรอง ป้อมจำหน่ายบัตร การให้บริการรถราง ร้านกาแฟ ร้านค้า Canopy walks กลุ่มอาคารเรือนกระจก และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ รวมถึงจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์และป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวในการเข้าชมสวน