หัวข้อข่าว
        ตู้ปันสุข ปันรัก ปันน้ำใจ ต้านภัย Covid-19
รายละเอียด
       
ตู้ปันสุข ปันรัก ปันน้ำใจ ต้านภัย Covid-19 โดยโครงการปันรัก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจต่อกัน ขอเชิญผู้ที่มีจิตอยากแบ่งปันสามารถนำสิ่งของมาเติมเต็มได้ตลอดเวลาค่ะ