หัวข้อข่าว
        2560 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. James McDoall และ Mr. Timo Fritsch แขกชาวต่างประเทศจากสำนักพระราชวัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. James McDoall และ Mr. Timo Fritsch แขกชาวต่างประเทศจากสำนักพระราชวัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่