หัวข้อข่าว
        ประชุม แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์อย่างบูรณาการ
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์อย่างบูรณาการ” โดยมี นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ คณาจารย์ นักวิจัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่