หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2560
รายละเอียด
       
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวปัถวี แสงฉาย นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นายสมยศ ศิลาล้อม นายชัยณรงค์ สุวรรณรัตน์ นายวันชัย คำเขตร์ และนายนิรุจ อุทรา ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่