หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ขอร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รายละเอียด
       
อ.ส.พ.เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอความร่วมมืองดรับของขวัญของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงปีใหม่และทุกเทศกาลส่งความปรารถนาดีที่จะมอบความสุขให้แก่กันด้วยการ เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร