หัวข้อข่าว
        ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ( จำนวน 5 อัตรา ) ระยะเวลา 8 เดือน ผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.qsbg.org/BGODivision/file/job002.pdf พร้อมแนบหลักฐาน