หัวข้อข่าว
        ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน”
รายละเอียด
       
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน” โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งปางช้างแม่สาจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในการรำลึกถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างให้มากขึ้น อึกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้วันช้างไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โอกาสนี้ ผอ.อ.ส.พ. ได้เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมกด like fan page รับของที่ระลึกและบูธจำหน่ายพันธุ์ไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อีกด้วย ณ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่