หัวข้อข่าว
        📣 ข่าวดี 5 เมษายน นี้ ครบรอบ 26 ปี เข้าชมสวนฟรีนะจ๊ะ
รายละเอียด
       
5 เมษายน นี้ เช้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ฟรี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในเดือนเมษายนนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดงานวันสถาปนาองค์การฯ ขึ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2561 พร้อมกับเปิดเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม” โอกาสนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาสัมผัสคุณค่าความงดงามของพรรณพืชไทยและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 053-841009 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์