หัวข้อข่าว
        วันนี้ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.30 น. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีนายสิรินทร์ แก้วละเอียด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที 4/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
       
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.30 น. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีนายสิรินทร์ แก้วละเอียด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที 4/2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของวาระคณะอนุกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ในการประชุมครั้งนี้ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ คณะอนุกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาสนับสนุนการดำเนินงานองค์การมาตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา