หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด
       
เมื่อวันนที่ 9 เมษายน 2561 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของประธานกรรมการฯ เนื่องจากครบวาระ 2 ปี โอกาสนี้ นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่