หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
รายละเอียด
       
คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างฯ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่างๆ พร้อมใจกันประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2561