หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดอบรมกระบวนการคิด เล่า จัดแสดงในสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการคิด เล่า จัดแสดงในสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการสื่อสาร นำเสนอและถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง และนายประชา สุขสบาย ที่ปรึกษาและนักจัดการความรู้อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่