หัวข้อข่าว
        แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมงาน Botanic Festival 2019 "ผักสวนครัวรั้วดอกไม้"
รายละเอียด
       
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมงาน Botanic Festival 2019 "ผักสวนครัวรั้วดอกไม้" โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่