หัวข้อข่าว
        มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
รายละเอียด
       
เมื่ออาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ดร.จรัญ มากน้อย หัวหน้าสวนพฤกษศาสาตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ นายคงเดช บุญช่วย ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สวนพฤกศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก และ ด.ญ.บุญฑริกา บุญช่วย (บุตรสาว) ที่ทำความดีในการเก็บสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท คิดเป็นมูลค่า 60,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ ภายในบริเวณงาน “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในขณะที่เก็บได้เจ้าของทรัพย์สินยังไม่ทราบว่าทรัพย์สินของตนได้สูญหายไป และโอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์ฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาส่วนตัวให้แก่ ด.ญ.บุณฑริกา บุญช่วย จำนวน 1,000 บาท และ นายวรวิทย์ ชนะไพริน หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ได้มอบทุนการศึกษาส่วนตัว จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นแบบอย่างและยกย่องผู้กระทำความดีโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวชื่นชม ดร.จรัญ มากน้อย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ ที่สามารถนำพาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งยกย่อง นายคงเดช บุญช่วย และ ด.ญ.บุญฑริกา บุญช่วย ที่ทำความดีเก็บสร้อยคอทองคำได้และนำส่งคืนเจ้าของ ถือเป็นบุคลากรที่ดีของ อ.ส.พ. เห็นควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ