หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านพืชในงานครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มี MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติวิทยา กับ พิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี และในโอกาสครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร จึงได้ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี “ความสำเร็จในทศวรรษแรกสู่ความร่วมมือในอนาคต” ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2562 โดยภายในงานมีไฮไลค์ประกอบด้วย • นิทรรศการไดโนเสาร์เอเชีย จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มองโกเลียและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว • นิทรรศการเรื่องดาวหาง จากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ • นิทรรศการเรื่องพืชโบราณ จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ • นิทรรศการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ • กิจกรรม Work shop บรรพชีวินวิทยา ที่จะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและศิลปะจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ • กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ของกาฬสินธุ์ พร้อมเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมในพื้นที่ • การจัดแสดงสินค้าของดีของเด่นของกาฬสินธุ์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร โทร. 043-871613 ต่อ 107