หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/256
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม