หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ต้อนรับ ทช. เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่