หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมจัดนิทรรศการ “เมื่อข้าวหมดหม้อ”
รายละเอียด
       
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ หัวข้อ “เมื่อข้าวหมดหม้อ” โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 10 "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา