หัวข้อข่าว
        กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมรับประทานอาหารค่ำ และ ผอ.อ.ส.พ.เข้าร่วมเทศกาล Holi
รายละเอียด
       
วันที่ 9 มีนาคม 2566 กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.รัชชุพร สุขสถาน ผู้ประสานงานและดูแลโครงการจัดอบรมให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินเดีย นายเมธี วงค์หนัก ตัวแทนวิทยากร รวมถึงอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 26 คน จาก College of Horticulture and Forestry, Central Agricultural University (Imphal) Pasighat และ Acharya N. G. Ranga Agricultural University (ANGRAU), Guntur รวมถึง College of Community Science, CAU, Tura, Meghalaya ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 19 มีนาคม 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นายดนัย สรรพศรี ดร.รัชชุพร สุขสถาน และนายเมธี วงค์หนัก รวมถึง อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 26 คน จาก College of Horticulture and Forestry, Central Agricultural University (Imphal) Pasighat และ Acharya N. G. Ranga Agricultural University (ANGRAU), Guntur รวมถึง College of Community Science, CAU, Tura, Meghalaya เข้าร่วมเทศกาล Holi โอกาสนี้ ท่านกงสุล ได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวในโอกาสนี้ด้วย