หัวข้อข่าว
        ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Moos หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์แฟรงค์เฟิร์ต และหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน
รายละเอียด
       
วันที่ 7 เมษายน 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ดร.วัฒนา ตันมิ่ง ผู้ช่วยภัณฑรักษ์ และนางสาววันทนีย์ นุ้ยจันทร์ นักวิชาการพืชสวน ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Moos หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์แฟรงค์เฟิร์ต เมืองแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพืช การจัดการสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ทั้งสองแห่งในโอกาสต่อไป