หัวข้อข่าว
        ร่วมงานการแสดงผลงานการออกแบบบริการตั้งต้นด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการอาหารเชิงมหรสพ
รายละเอียด
       
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ พร้อม ด้วย ดร.รัชชุพร สุขสถาน ดร.ประทีป ปัญญาดี นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกศาสตร์ ร่วมงานการแสดงผลงานการออกแบบบริการตั้งต้น (Service Design Prototype) ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการอาหารเชิงมหรสพ (Theatrical Gastronomy) ผสมผสานเทคนิคการเล่าเรื่อง โดยเล่นเรื่องผ่านศิลปะการแสดง (Performing Arts) ที่เกี่ยวเนื่องกับบริบททางสังคม (Social Context) ในแนวคิดการออกแบบ เครื่องดื่ม “เอื้องคำ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญการออกแบบกลิ่นจาก SILPIN ตั้งใจสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภูมิหลังวัฒนธรรมการใช้ "ดอกเอื้อง" ในวัฒนธรรมล้านนา และ บริบทสังคมในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) และ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม "เอื้องคำ" ประกอบไปด้วย Gordon Gin, Lillet Rosé, น้ำดอกคำฝอย, SILPIN Syrup กลิ่นดอกลำดวน และ infuse ด้วยดอกคาโมมายล์ และดอกเอื้องคำสาย organic เครื่องดื่ม เอื้องคำ เป็นเครื่องดื่ม cocktail ที่ให้กลิ่นดอกไม้เป็นหลัก เหมือนเรากำลังเดินชมทุกดอกไม้ในเมืองเชียงใหม่ เพิ่มความหวานของ butter scott จาก syrup ลำดวน พรมน้ำหอมกลิ่นมะพร้าววานิลลาจาก silpin pannana