หัวข้อข่าว
        ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด
       
วันที่ 11 เมษายน 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ผอ.อ.ส.พ.) ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ