หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ฯร่วมกับชุมชนและเครือข่าย ดับไฟป่า
รายละเอียด
       
วันที่ 10 - 11 เมษายน 2566 ชุดปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังไฟป่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็วกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชุดดับไฟป่าปางช้างแม่สา และชุดดับไฟป่าชุมชนบ้านแม่แมะ ร่วมกันดับไฟป่าที่ไหม้ลุกลามในเขตพื้นที่อุทยานฯ ป่าชุมชน และแนวเขตพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ซึ่งลุกลามมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้ โดยที่ผ่านมา ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการป้องกันไฟป่าแก่ชุดปฏิบัติการป้องกันเฝ้าระวังไฟป่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้จัดทำแนวกันไฟ ล้อมรอบพื้นที่เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลาม และจัดชุดปฏิบัติการฯ ร่วมกันเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ในการสอดส่องดูแลไม่ให้มีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง อันจะส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน