หัวข้อข่าว
        ☀️ทรงพระเจริญ☀️
รายละเอียด
       
"29 เมษายน" วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์