ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว”(Last update 5/22/2020)
11
2
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่ 5/2563(Last update 5/13/2020)
17
3
ผอ.อ.ส.พ. ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/12/2020)
21
4
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (Last update 5/7/2020)
41
5
ประชุมผู้บริหาร ทส. นอกสถานที่ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง(Last update 4/30/2020)
36
6
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ video conference(Last update 4/30/2020)
26
7
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2563 (Last update 4/22/2020)
38
8
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่ 3/2563 (Last update 4/22/2020)
27
9
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอำเภอแม่ริมคนใหม่ (Last update 4/14/2020)
42
10
วันคล้ายวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี (Last update 4/8/2020)
58
11
รองปลัด ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมนำกำลังพลหน่วยเสือไฟอุทัยธานี เข้าปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/5/2020)
43
12
ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าท่ี่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/5/2020)
40
13
ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/3/2020)
34
14
ผอ.อ.ส.พ. ติดตามสถานการณ์ไฟป่าภายในเขตพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/31/2020)
35
15
ผอ.อ.ส.พ. ประชุมวาระเร่งด่วนเพิ่มมาตรการป้องกันวิฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19(Last update 3/19/2020)
51
16
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมบุคลากร ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19(Last update 3/18/2020)
43
17
รฟม. ปลูกป่าสร้างออกซิเจนคืนสู่ธรรมชาติภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 3/17/2020)
59
18
อ.ส.พ. เข้าร่วมกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 2563(Last update 3/11/2020)
52
19
เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ(Last update 3/7/2020)
49
20
รมว.ทส. ร่วมกิจกรรม ท็อปชวนทอล์ค “การสื่อสารปัญหาฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ”(Last update 3/6/2020)
41
21
คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา ศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ อ.ส.พ.(Last update 3/5/2020)
52
22
เลขานุการ รมว.ทส. เยี่ยมชมการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/3/2020)
53
23
ททท. โฮจิมินห์ นำ Blogger จากประเทศเวียดนามเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/29/2020)
51
24
พระญาติจักรพรรดิฮิโรฮิโตเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 2/29/2020)
46
25
อบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 25 ประจำปี 2563(Last update 2/19/2020)
52