ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 5/22/2018)
2
2
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น (Last update 5/21/2018)
5
3
อ.ส.พ.ร่วมกับชุมชุน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นำกล้วยไม้เพชรหึงคืนสู่ถิ่น(Last update 5/16/2018)
25
4
อ.ส.พ. สัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี 2562(Last update 5/9/2018)
42
5
อ.ส.พ.จัดอบรม “เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน”(Last update 5/7/2018)
44
6
รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการและเลขานุการ คณะทำงานติดตามการดำเนินงาน คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Last update 5/4/2018)
53
7
ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.ส.พ.(Last update 5/2/2018)
47
8
อ.ส.พ.ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561(Last update 5/2/2018)
45
9
สวนพฤกษศาสตร์ฯ รับมอบ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” เป็นแห่งแรก(Last update 4/27/2018)
51
10
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 4/27/2018)
37
11
ททท. นำสื่อมวลชน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 4/25/2018)
36
12
อ.ส.พ. ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(Last update 4/24/2018)
60
13
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561(Last update 4/11/2018)
63
14
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที 4/2561 (Last update 4/11/2018)
49
15
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าปรึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านธุรกิจ กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ขององค์การสวนสัตว์(Last update 4/11/2018)
58
16
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (Last update 4/11/2018)
58
17
อ.ส.พ.จัดงานครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา และเปิดเส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม (Last update 4/10/2018)
49
18
บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแข่งขันลาบเนียน ในงาน "มหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 43"(Last update 4/9/2018)
32
19
การประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561(Last update 4/6/2018)
39
20
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์พบพนักงาน” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 4/6/2018)
49
21
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2561(Last update 4/4/2018)
45
22
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเรื่อง "อ.ส.พ.จัดงานครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา (Last update 4/3/2018)
45
23
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ยังไงให้การเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นเรื่องสนุก” (Last update 4/2/2018)
67
24
อ.ส.พ. เปิดรับสมัครอบรม อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 11 และอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 7 (Last update 3/30/2018)
124
25
อ.ส.พ. จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ”(Last update 3/27/2018)
70