ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
เอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อข่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมงาน Botanic Festival 2018 "Colourful Garden" (Last update 12/14/2017)
4
2
อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยภาวะผิดปกติที่เกิดจากความร้อน(Last update 12/14/2017)
3
3
เปิดกิจกรรม “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ”(Last update 12/6/2017)
48
4
5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี(Last update 12/4/2017)
39
5
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท่านใหม่(Last update 12/1/2017)
59
6
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (Last update 11/29/2017)
40
7
"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับงานด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน" (Last update 11/29/2017)
35
8
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 11/2560(Last update 11/21/2017)
36
9
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2560(Last update 11/21/2017)
28
10
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 10/2560(Last update 11/16/2017)
31
11
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 10/2560(Last update 11/16/2017)
34
12
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ชวนท้าลมหนาวในแดนผู้กล้า ชมพฤกษาบนภูสูง ในงาน "ห่มหมอกกอดหนาว ดูดาวบนภู" ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก (Last update 11/16/2017)
29
13
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2560(Last update 11/13/2017)
37
14
อ.ส.พ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Last update 11/10/2017)
39
15
ประชุม แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์อย่างบูรณาการ(Last update 11/10/2017)
34
16
2560 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. James McDoall และ Mr. Timo Fritsch แขกชาวต่างประเทศจากสำนักพระราชวัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช (Last update 11/10/2017)
55
17
การบริหารจัดการองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/7/2017)
36
18
รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 11/7/2017)
23
19
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้สู่ประชาชน (Last update 11/7/2017)
22
20
ขอเชิญท่านแวะชมสีสันพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ภายในงาน Chiangmai Flora 2017(Last update 11/7/2017)
22
21
Pong Yaeng Trail 2017 (Last update 11/7/2017)
10
22
ประชุมคณะกรรมการองค์การฯ ครั้งที่ 13/2560 (Last update 11/7/2017)
12
23
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง เข้าถ่ายทำรายการ สารคดีท่องเที่ยว (Last update 11/7/2017)
12
24
รัฐมนตรีฯ ภูฎาน เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 10/31/2017)
49
25
(Last update 10/31/2017)
8