ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0(Last update 12/6/2018)
15
2
วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561(Last update 12/6/2018)
11
3
แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมงาน Botanic Festival 2019 "ผักสวนครัวรั้วดอกไม้"(Last update 12/4/2018)
13
4
งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561(Last update 12/3/2018)
23
5
เลขาธิการสภากาชาดไทยเข้าเยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ(Last update 12/3/2018)
12
6
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเยี่ยมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 12/3/2018)
11
7
ภาพบรรยากาศภายในร้านกาชาด(Last update 12/3/2018)
7
8
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก(Last update 12/3/2018)
7
9
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดร้านกาชาดภายในงาน 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม(Last update 12/3/2018)
8
10
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือมิวเซียมสยาม พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ(Last update 11/15/2018)
46
11
การประชุมผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561(Last update 11/13/2018)
52
12
แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020(Last update 11/13/2018)
48
13
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ(Last update 11/13/2018)
45
14
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวิ่งโป่งแยงเทรล 2018(Last update 11/12/2018)
30
15
งาน Chaingmai Flora 2018 : Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ(Last update 11/5/2018)
50
16
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำหลักสูตรและสื่อในการเผยแพร่ความรู้(Last update 10/29/2018)
68
17
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่(Last update 10/24/2018)
64
18
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561(Last update 10/19/2018)
81
19
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้บริการเข้าชมตามปกติแล้ว(Last update 10/16/2018)
69
20
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา(Last update 10/16/2018)
52
21
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ KM Day “Let’s Learn Together” ประจำปี 2561 (Last update 10/11/2018)
84
22
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประจำปี พ.ศ.2561(Last update 10/2/2018)
89
23
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด สักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 10/2/2018)
74
24
การอบรม เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ และการจดรายงานการประชุม”(Last update 9/27/2018)
100
25
การประชุม “เพื่อสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ”(Last update 9/26/2018)
81