ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
แจกกล้าดอกดาวเรือง “น้อมใจภักดิ์ ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9”(Last update 8/18/2017)
3
2
กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน(Last update 8/18/2017)
1
3
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560(Last update 8/18/2017)
1
4
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2560 (Last update 8/18/2017)
1
5
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มอบนโยบายแก่บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 8/18/2017)
1
6
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี (Last update 8/4/2017)
32
7
ปลูกดอกมะลิและเพ้นท์กระถาง “ส่งความรักจากดวงใจผ่านปลายพู่กัน” เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แม่(Last update 8/4/2017)
30
8
ร่วมกันทำกิจกรรมทำการ์ดจากพรรณไม้อบแห้งบอกรักแม่ “LOVE MOM”(Last update 8/4/2017)
25
9
ชมนิทรรศการพรรณไม้เทิดพระนาม พรรณไม้พระราชทานนาม และพรรณไม้ทรงโปรด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9(Last update 8/4/2017)
23
10
ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มอบกล้าดอกดาวเรืองและกล้วยไม้ ให้แก่สถานบันการศึกษา เพื่อนำไปปลูกภายในพื้นที่โรงเรียน (Last update 8/4/2017)
10
11
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Last update 8/4/2017)
15
12
ผลประกวดการทำอาหาร Green Food Good Teste ในกิจกรรม Love and Learn “สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง” (Last update 8/3/2017)
15
13
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม Love and Learn “สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง”(Last update 8/3/2017)
18
14
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ร่วมทำกิจกรรมกล้วยไม้ออกขวด (Last update 8/3/2017)
9
15
อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายใน กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 7/31/2017)
23
16
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ(Last update 7/28/2017)
34
17
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(Last update 7/27/2017)
35
18
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 7/2560(Last update 7/26/2017)
27
19
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 6/2560(Last update 7/26/2017)
17
20
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2560(Last update 7/26/2017)
11
21
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (Last update 7/21/2017)
34
22
ประลองความจำเรียนรู้พรรณไม้ กับ Game Application “BotanyMatch”(Last update 7/17/2017)
45
23
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องและปลอดภัย(Last update 7/14/2017)
52
24
บริษัท เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ ร่วมทำกิจกรรมกล้วยไม้ออกขวดและปลูกผัก ณ.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Last update 7/13/2017)
41
25
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร e-Learning ภาษาอังกฤษ(Last update 7/13/2017)
55