ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า(Last update 9/19/2018)
0
2
อ.ส.พ. ร่วมงาน Thailand STEM Festival 2018(Last update 9/17/2018)
22
3
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(Last update 9/12/2018)
15
4
การประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลง อ.ส.พ.ไปสู่องค์กรที่มีรูปแบบเหมาะสมกับภารกิจ(Last update 9/11/2018)
35
5
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม(Last update 9/4/2018)
41
6
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารระดับสูง จาก Seychelles Institute of Agriculture and Horticulture (SIAH) สาธารณรัฐเซเชลส์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 8/28/2018)
67
7
ให้การต้อนรับสื่อมวลชน ชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 8/24/2018)
52
8
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในโอกาสได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย(Last update 8/24/2018)
46
9
อบรมกฎระเบียบและข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 8/22/2018)
58
10
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”(Last update 8/22/2018)
44
11
อ.ส.พ. ประกาศเจตนารมณ์ คัดแยกขยะ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม(Last update 8/21/2018)
29
12
งาน “มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ครบรอบ 150 ปี"(Last update 8/20/2018)
28
13
เยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ(Last update 8/20/2018)
22
14
ศึกษาดูงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจไทย(Last update 8/20/2018)
23
15
อ.ส.พ. ร่วมจัดนิทรรศการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12(Last update 8/20/2018)
21
16
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องและปลอดภัย(Last update 8/15/2018)
42
17
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2(Last update 8/8/2018)
61
18
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่(Last update 8/7/2018)
46
19
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562(Last update 8/6/2018)
65
20
รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมลงนาม MOU โครงการ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดเชียงใหม่(Last update 8/6/2018)
46
21
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง(Last update 8/6/2018)
30
22
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561(Last update 8/6/2018)
22
23
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์(Last update 8/6/2018)
21
24
รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล(Last update 7/31/2018)
54
25
บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร (Last update 7/31/2018)
48