ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล(Last update 5/27/2019)
2
2
นายอำเภอแม่ริมนำจิตอาสาทำกิจกรรม "1อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"(Last update 5/22/2019)
11
3
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหารและการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ องค์การสวนพฤกษศตร์ ครั้งที่ 12562(Last update 5/22/2019)
11
4
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 1/2562 (Last update 5/16/2019)
17
5
จัดทำแผนรูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/8/2019)
35
6
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)(Last update 4/24/2019)
49
7
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel(Last update 4/24/2019)
53
8
สัมมนารูปแบบขององค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/18/2019)
53
9
"มหกรรมลาบเมือง" ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562(Last update 4/9/2019)
59
10
อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จฯ(Last update 4/9/2019)
49
11
อ.ส.พ.จัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในพื้นที่ภาคใต้(Last update 3/29/2019)
53
12
ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/28/2019)
49
13
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช(Last update 3/25/2019)
42
14
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีอาเชียน(Last update 3/21/2019)
51
15
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Last update 3/19/2019)
59
16
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศลดวิกฤตหมอกควันในพื้นที่(Last update 3/18/2019)
40
17
อ.ส.พ.จัดสัมนา ทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564(Last update 3/15/2019)
50
18
อ.ส.พ. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3(Last update 3/13/2019)
44
19
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จิตเบิกบาน ผ่านพฤกษา นานาประโยชน์” ให้แก่ผู้สูงวัย(Last update 3/8/2019)
55
20
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Last update 3/8/2019)
44
21
อ.ส.พ.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาหม่อนไหม ร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา”(Last update 3/7/2019)
42
22
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)(Last update 3/6/2019)
41
23
สำรวจพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และทรัพยากรพืชในด่านพระยาพิพิธ(Last update 3/6/2019)
38
24
อ.ส.พ.จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา(Last update 3/6/2019)
34
25
อ.ส.พ จัดอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24(Last update 3/4/2019)
61