ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/18/2019)
0
2
อ.ส.พ. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และบริหารการควบคุมภายใน(Last update 2/15/2019)
6
3
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเสวนาในช่วง นักเขียนพบผู้อ่าน(Last update 2/8/2019)
32
4
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)(Last update 2/8/2019)
31
5
เปิดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2562”(Last update 2/1/2019)
45
6
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม(Last update 2/1/2019)
49
7
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืช สำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562(Last update 2/1/2019)
31
8
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562(Last update 1/25/2019)
68
9
คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 1/22/2019)
43
10
งานแถลงข่าว ทส.(Last update 1/17/2019)
51
11
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล(Last update 1/17/2019)
49
12
นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ช่วยสอน(Last update 1/17/2019)
38
13
อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล(Last update 1/14/2019)
40
14
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 1/12/2019)
35
15
เปิดงาน Botanic Festival 2019 “ผักสวนครัว รั้วดอกไม้” สร้างสีสันการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่(Last update 12/21/2018)
109
16
มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ(Last update 12/17/2018)
92
17
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 12/17/2018)
85
18
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ(Last update 12/17/2018)
76
19
สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋ ครั้งที่ 5"(Last update 12/17/2018)
70
20
แถลงข่าวประจำสัปดาห์(Last update 12/13/2018)
65
21
ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 12/12/2018)
71
22
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0(Last update 12/6/2018)
90
23
วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561(Last update 12/6/2018)
76
24
แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญร่วมงาน Botanic Festival 2019 "ผักสวนครัวรั้วดอกไม้"(Last update 12/4/2018)
78
25
งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561(Last update 12/3/2018)
79