ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช(Last update 6/27/2017)
17
2
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย(Last update 6/27/2017)
10
3
อ.ส.พ.จัดอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ(Last update 6/27/2017)
18
4
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช(Last update 6/27/2017)
13
5
Mountain Bike Chiang Mai 2017 "Bike to the garden ปั่นชมสวนของแม่" (Last update 6/26/2017)
16
6
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2560(Last update 6/23/2017)
17
7
นำผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม (Last update 6/22/2017)
12
8
กิจกรรมปั่นชมสวนของแม่ Bike to The Garden(Last update 6/21/2017)
18
9
นักวิชาการ อ.ส.พ.รับรางวัลในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย(Last update 6/16/2017)
24
10
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 6/15/2017)
20
11
พลโทหญิง บุญรักษา นาควานิช พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช (Last update 6/9/2017)
27
12
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560(Last update 6/8/2017)
25
13
อ.ส.พ. ร่วมจัดกิจกรรม งานวันสิ่งแวดล้อมโลก(Last update 6/7/2017)
32
14
นำเสนอต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยพืช(Last update 5/31/2017)
45
15
อ.ส.พ. อบรม "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด (Last update 5/26/2017)
60
16
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์(Last update 5/26/2017)
46
17
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 5/25/2017)
29
18
บวชป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน(Last update 5/23/2017)
38
19
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 5/16/2017)
46
20
อ.ส.พ. จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา(Last update 5/9/2017)
71
21
อ.ส.พ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ(Last update 5/8/2017)
80
22
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560(Last update 5/5/2017)
65
23
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 (Last update 5/5/2017)
43
24
การประชุมสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์(Last update 4/28/2017)
56
25
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2560(Last update 4/28/2017)
39